3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun

3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun

Kanun Numarasi: 3335

Kabul Tarihi: 26/03/1987

Yürürlük Tarihi: 07/04/1987

Yayimlandigi Resmi Gazete Tarih Sayisi: 07/04/1987 / 19424

Madde 1 – Uluslararasi alanda beraberlik ve isbirligi yapilmasinda fayda görülen hallerde,Türk ve yabanci hakiki veya hükmi sahislarin veya yalniz hükmi sahislarin,kazanç paylasma amaci disinda ve kanunlarla yasaklanmamis olmak kaydiyla ekonomik ve teknik alanlarda isbirligini gelistirmek, bu konularda bilgi, görgü ve karsilikli teknolojilerinden yararlanmak maksadiyla Türkiye’de veya yurt disinda:

a)      En az yedisinin; uluslararasi nitelikte birlik,federasyon veya benzeri tesekküller kurmalari veya kurulmus bu gibi tesekküllerin subelerini açmalari,

b)      Uluslararasi faaliyette bulunmalari,

c)      Mevcut kurulus ve benzeri derneklere katilmalari veya bunlarla isbirliginde bulunmalari,

Disisleri Bakanliginin görüsü alinmak suretiyle Içisleri Bakanliginin teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunun iznine tabidir.

(a) bendine göre Türkiye’de kurulan tesekküller,kurulus bildirisini ve eklerini,merkezlerinin bulundugu mahallin en büyük mülki amirligine vermek suretiyle tüzelkisilik kazanirlar.

Bunlardan kurulus, amaç ve sartlarini kaybedenlerle, kanun ve statülerinin öngördügü yükümlülükleri yerine getirmeyenler, kendiliginden dagilmis sayilirlar.

Kamu kurum ve kuruluslari da, Disisleri Bakanliginin görüsü alinmak suretiyle Bakanlar Kurulunca izin verildigi takdirde, birinci fikradaki amaç dogrultusunda faaliyet gösteren kendi konulariyla ilgili uluslararasi birlik,federasyon veya benzeri tesekküllere istirak edebilirler.

Madde 2 – Bu Kanunla kurulmasina izin verilen tesekküllerin denetimleri, hükmi sahsiyetlerinin sona ermesi ve faaliyetten ali konmalari hususunda; 2908  sayili Dernekler Kanununun ilgili hükümleri,bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanir. Ancak, tesekküllerin kanunlarimiza veya milli menfaatlerimize uymayan veya kurulus amaçlariyla bagdasmayan Faaliyette bulundugunun anlasilmasi durumunda gecikmesinde sakinca bulunan hallerde tesekkülün faaliyetleri, Disisleri Bakanliginin görüsü alinmak suretiyle Içisleri Bakanliginin teklifi üzerine,Bakanlar Kurulunca geçici olarak durdurulur.

Birinci maddede belirtilen tesekküllerin üyelikleri, organlari,toplanti ve karar usulleri, faaliyetleri ve benzeri konular,Disisleri Bakanliginin görüsü alinmak suretiyle Içisleri Bakanliginca onaylanacak statülerinde belirtilir.

Geçici Madde 1 – (3335 sayili Kanunun kendi numarasiz geçici maddesi olup 1/2/1989 tarih ve 3520 sayili Kanun ile madde numarasi teselsül ettirilmistir.)

Mevcut bu tip tesekküller,bir yil içinde hukuki durumlarini bu Kanuna uygun hale getirmek zorundadirlar.Bu süre içinde durumlarini düzeltmeyenlerin hukuki  varliklari, hiçbir isleme gerek kalmaksizin kendiliginden sona erer.

Madde 3 – Bu Kanun yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Madde 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

——————————————————————————–

· · Kabul Tarihi: 36.03.1987, No: 3335, R.G. Yay. Tarihi: 07.04.1987, Sayi: 19424