Dernek Kuruluşu

DERNEK KURULUŞU İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Dernek Tüzüğü,( Dernek Tüzüğü Şubeli,Dernek Tüzüğü Şubesiz) 3 adet asıl sayfaları kurucular tarafından imzalanmış.  

2-Dernek Kuruluş Bildirimi 2 adet asıl,

3-Tebliğat Listesi yazışma ve tebligatı almaya yetkili en az 3 kişinin adı, soyadı, telefon numarası yerleşim yerlerini belirten imzalı liste. 1 Adet

4-Dernek Merkezinin tapuda mesken olarak (arsa, tarla, arazi, apartman vs.) gösterilen yerlerde açılması durumunda, kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği 1 adet, kira kontratı 2 adet 

Veya, Dernek merkezinin açılacağı yer tapuda iş yeri geçiyorsa kira kontratı 2 adet 

5-Bu belgelerin dosyalanması için 2 adet yarım kapaklı dosya 1 adet büyük klasör. 

6-Dernek kurucuları arasında tüzel kişilerin bulunması halinde bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi. 

7-Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan. 

8-Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösteren belgelerin fotokopileri.

Kaynak: Dernekler